/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2020 - 31.12.2020)

 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych, ANEKS Zmiana przebiegu bypassa w ciągu DP2267L",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych, ANEKS Zmiana przebiegu bypassa w ciągu DP2267L",
 • Przekazano do Komendy Miejskiej Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych, ANEKS Zmiana przebiegu bypassa w ciągu DP2267L",
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach" ,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Komendy Miejskiej Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt bypassa "Przebudowa wlotu drogi powiatowej 2264L w km 321+040 rew.02,

Dodatkowo w miesiącu grudniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: