/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2019 - 30.06.2019)

 • Przekazano Projekt architektoniczno-budowlany linii energetycznej WN
 • Przekazano wykaz projektowanych zjazdów
 • Przekazano projekt konstrukcji nawierzchni
 • Przekazano projekt wzmocnienia podłoża pod nasyp i konstrukcje nawierzchni
 • Przekazano projekt budowlany - obiekty inżynierskie
 • Przekazano operat geodezyjny złożony do PODGIK
 • Przekazano odpowiedź na uwagi do mapy do celów projektowych
 • Przekazano dokumentację geodezyjną
 • Przekazano zatwierdzone projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującą wyjazdy z budowy przy drogach powiatowych
 • Przekazano projekt wykonawczy - kolizje branży energetycznej, przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • Przekazano projekt wykonawczy w zakresie ochrony odgromowej
 • Przekazano projekt wykonawczy uszynienia wiaduktu
 • Przekazano uzgodnienie projektu wykonawczego budowy i przebudowy istniejących sieci wodociągowych - uzgodnienie Wójta gminy Niedrzwica Duża
 • Przekazano uzgodnienie projektu wykonawczego uszynienia obiektów WS7 i WS7a - uzgodnienie PKP
 • Przekazano Projekt Wykonawczy obiektów mostowych - WD3, WD6, WD11, KD1a, WD2
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP
 • Przekazano uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kolizji energetycznych SN i nn - uzgodnienie PGE
 • Przekazano uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy istniejących sieci teletechnicznych - uzgodnienie PKP Telkol
 • Przekazano uzgodnienie projektu wykonawczego budowy i przebudowy istniejących sieci teletechnicznych - uzgodnienie PKP PLK
 • Przekazano wyciąg z obliczeń dla obiektu mostowego WD11
 • Przekazano Projekt Wykonawczy budowy i przebudowy przepustów kołowych
 • Przekazano wyjaśnienia dotyczące operatu geodezyjnego
 • Przekazano dokumentację geodezyjną
 • Przekazano wyjaśnienia dotyczące odsadzek
 • Przekazano projekt wykonawczy obiektów na obszarze MOP

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Prace nad projektem wzmocnienia podłoża pod nasyp i konstrukcję nawierzchni
 • Prace nad Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace nad weryfikacją uwag do stałej organizacji ruchu
 • Prace nad operatem geodezyjnym
 • Prace nad opracowywaniem przedmiarów robót
 • Prace nad przygotowywaniem STWiORB
 • Prace projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
 • Prace nad weryfikacją uwag do mapy do celów projektowych

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: