/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2020 - 30.09.2020)

  • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu rewizja 6,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopie opieczetowanych Projektu Wykonawczego i Przedmiaru Robót w zakresie Obiektów na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) - branża elektryczna
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Stacji uzdatniania wody,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,

Dodatkowo w miesiącu wrześniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: