/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2020 - 31.08.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Techniczny dla wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej DP 2264L,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Techniczny dla bypassa w ciągu drogi powiatowej DP 2264L,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Kanał Technologiczny do weryfikacji - rewizja 04,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowane i zatwierdzone Przemiary Robót - TOM XIII.22 - Obiekty budowlane na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - branża sanitarna - rewizja 2,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i Przedmiar Robót budynków na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w zakresie branży elektrycznej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu skorygowaną dokumentację Geodezyjno-kartograficzną oraz formalno-prawną związaną z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i Przedmiar Robót - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt kontenerowej stacji uzdatniania wody

Dodatkowo w miesiącu sierpniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: