/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2018 - 31.12.2018)

• Prace nad doszczegółowieniem Projektu Budowlanego,
• Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym,
• Prace nad wprowadzaniem uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
• Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przekazaniem,
• Prace nad PRG na wykonanie studni ujęciowych,
• Kontynuacja działań związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
(wyjście poza DUŚ),
• Prace nad wprowadzaniem uwag do Raportu POOŚ wraz z przekazaniem,
• Prace nad Planem Działań Ratowniczych wraz z przekazaniem,
• Prace nad uzupełnianiem wniosku ZRID wraz z przekazaniem,
• Kontynuacja działań związanych z Audytem BRD,
• Prace nad opracowywaniem tymczasowej organizacji ruchu wraz z przekazaniem,
• Prace nad wprowadzaniem uwag do projektu konstrukcji nawierzchni wraz z przekazaniem.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: