/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2020 - 31.07.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe rew 04 w wersji papierowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót - Obiekty budowlane na obszarze MOP - MOP Radawiec rew 02 oraz Przedmiar Robót - Obiekty Budowlane na obszarze MOP - MOP Zemborzyce rew 02,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopie opieczętowanych Projektów Wykonawczych dla obiektów MS-5 i MS-8 oraz Projektów Wykonawczych w zakresie obiektów na MOPach,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pisma otrzymane od Wojewody Lubelskiego dotyczące decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Przekazano do Ministra Rozwoju odpowiedź na pismo z dnia 09.06.2020 r.
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych - MOP Radawiec - budynek sanitariatów, Projekt Wykonawczy - Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych - MOP Zemborzyce - budynek sanitariatów, Przedmiar Robót - Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych - MOP Radawiec, MOP Zemborzyce - budynek sanitariatów,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopię opieczętowanego Przedmiaru Robót - Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz Projektu systemu monitoringu obiektów drogowych oraz obiektów inżynierskich,
 • Przekazano do Zamawiającego oryginał pisma otrzymanego z Urzędu Wojewódzkiego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego korygujące omyłki w decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo Ministra Rozwoju skierowane do Pana Rafała Kamińskiego w sprawie odwołania od decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  sprostowanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót - Instalacje sanitarne celem opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i Przedmiar Robót - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe w wersji elektronicznej

Dodatkowo w miesiącu lipcu prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: