/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2018 - 30.09.2018)

 • Przekazano Projekt Budowlany
 • Przekazano harmonogram robót geologicznych
 • Przekazano linie rozgraniczające
 • Ponowne przekazanie docelowej organizacji ruchu
 • Przekazanie uzupełnienia Projektu Budowlanego
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem
 • Kontynuacja działań dla uzyskania decyzji wodnoprawnej
 • Kontynuacja działań związanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjście poza DUŚ)
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem Raportu POOOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Opracowywanie materiałów na Audyt BRD
 • Kontynuacja prac nad dokumentacja hydrogeologiczną
 • Prace nad opracowywaniem tymczasowej organizacji ruchu
 • Opracowywanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Roboty polowe, wiercenia i badania

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: