/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2020 - 30.06.2020)

 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opinię Starostwa Powiatowego w Lublinie do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu „Budowa obiektu WD-1 na DK19 w km 320+925 (0+144,04) - chwilowe zamknięcie drogi na czas ustawiania belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WD-1 nad drogą krajową”,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prośbę o przedłużenie terminów ważności Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich prośbę o przedłużenie terminów ważności Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu skorygowane Projekty Wykonawcze w zakresie tomu XI.I_03.F  Instalacje elektryczne – Budynek sanitariatów rewizja 00 i tomu XI.II_03.F Instalacje elektryczne – Budynek sanitariatów rewizja 00 oraz PR  tom XIII.22_03 – Instalacje elektryczne rewizja 00,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opatrzenia pieczęcią „do realizacji” Przedmiar TOM XV.13 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo z dnia 09.06.2020 r. otrzymane od Ministra Rozwoju ws. postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr 17/19 z dnia 12.08.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalno – prawną związaną z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zatwierdzenie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws. zmiany lokalizacji zjazdu dla działki nr 2012/5 (P. Jan Dziewa),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu protokoły wejścia na działki Państwa Przech i Drobek,
 • Przekazano do Inzyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Małych”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe rew 04 w wersji elektronicznej z prośba o zatwierdzenie,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. złożenia przez Pana Rafała Kamińskiego odwołania od decyzji ZRID z dnia 12 sierpnia 2019 r.,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autorstrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Małych”,
 • Przekazano do Komendy Miejskiej Policji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Małych”,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Małych”,
 • Przekazano do Inzyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Małych”

Dodatkowo w miesiącu czerwcu prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: