/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2018 - 31.08.2018)

 • Przekazano Analizę i prognozę ruchu
 • Przekazano operaty wodnoprawne
 • Przekazano linie rozgraniczające
 • Przekazano przekroje typowe
 • Przekazano poprawione PRG
 • Przekazano materiały do Audytu BRD
 • Przekazano projekt konstrukcji nawierzchni
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Wprowadzanie zmian w MDCP wraz z uzyskaniem klauzuli mapy sytuacyjno – wysokościowej przez ośrodek geodezyjny
 • Kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych
 • Opracowywanie Raportu POOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do docelowej organizacji ruchu
 • Prace nad dokumentacją hydrogeologiczną

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: