/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (1.06.2018 - 30.06.2018)

 • Przekazano analizę i prognozę ruchu
 • Przekazano projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych
 • Przekazano mapę do celów projektowych
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Uwzględnienie uwag IK/Zamawiającego w opracowywaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla wyjść poza linię z DŚU
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do PRG
 • Prace nad przygotowaniem materiałów na audyt BRD
 • Opracowywanie operatów wodnoprawnych wraz z przekazaniem
 • Opracowanie Raportu POOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
 • uwarunkowaniach (wyjścia poza linię DŚU)
 • Opracowywanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Opracowywanie projektu podziału nieruchomości
 • Prace projektowe nad projektem konstrukcji nawierzchni
 • Rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: