/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2018 - 31.05.2018)

 • Przekazano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wyjść poza linię DSU
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Opracowywanie Raportu POOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Opracowywanie operatów wodnoprawnych (obliczenia hydrologiczno – hydraulicznych dla uzyskania operatu wodnoprawnego)
 • Opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjścia poza linię DŚU)
 • Prace projektowe nad opracowaniem docelowej organizacji ruchu
 • Opracowywanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Opracowywanie analizy i prognozy ruchu
 • Prace projektowe nad projektem konstrukcji nawierzchni
 • Rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego
 • Aktualizacja mapy sytuacyjno – wysokościowej

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: