/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2018 - 30.04.2018)

 • Przekazano projekt budowlany w wersji roboczej do zaopiniowania przez IK/Zamawiającego
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Opracowywanie Raportu POOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Prace projektowe nad opracowaniem docelowej organizacji ruchu
 • Uwzględnienie uwag IK/Zamawiającego w opracowywaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla wyjść poza linię z DŚU
 • Opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjścia poza linię DŚU)
 • Opracowywanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Opracowywanie analizy i prognozy ruchu
 • Prace projektowe nad projektem konstrukcji nawierzchni
 • Rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego
 • Aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: