/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02.2020 - 29.02.2020)

 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Przedmiar TOM XV.12 Oświetlenie drogowe oraz TOM XVI.13 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN,
 • Przekazano do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót - inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z planem wyrębu drzew,
 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i Przedmiar w zakresie zasilania obiektów,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa obiektu KD-1a oraz Zamknięcie odcinków dróg gminnych nr 107068L oraz 107069L,
 • Przekazano do Komendy Miejskiej w Lublinie Aneks nr 1 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych" w zakresie obiektu WD-4,
 • Przekazano do Komendy Miejskiej w Lublinie Aneks nr 2 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych" w zakresie obiektu WD-10,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Aneks nr 1 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych" w zakresie obiektu WD-4,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Aneks nr 2 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych" w zakresie obiektu WD-10,
 • Otrzymano od Inżyniera Kontraktu uwagi do Projektu Wykonawczego: Iluminacja kładki dla pieszych oraz oświetlenia układu drogowego Gmina Konopnica i Niedrzwica Duża,
 • Przekazano do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM V.7 Budowa zbiorników,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt monitoringu osiadań podłoża nasypów drogowych,
 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM V.6 Przebudowa cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
 • Przekazano Inżynierowi Kontraktu wyjaśnienia odnośnie uwag dotyczących przedmiaru WN,
 • Przekazano do akceptacji Inżynierowi Kontraktu Projekt Wykonawczy oświetlenie układu drogowego GDDKiA i MOP,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowane przedmiary branży sanitarnej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu dane typu GIS w wersji elektronicznej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowany Projekt wzmocnienia podłoża oraz przedmiar drogowy,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy w zakresie oświetlenia gminy Konopnica i Niedrzwica Duża,
 • Przekazano do Komendy Wojewódzkiej Aneks do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa węzła drogowego "Niedrzwica Duża" projektowanej S19 w ciągu WD nr 834,
 • Przekazano do Starostwa Aneks nr 1 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa obiektów inżynierskich, w zakresie obiektu WD-4,
 • Przekazano do Starostwa Aneks nr 2 do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa obiektów inżynierskich, w zakresie obiektu WD-10,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do opieczętowania TOM V.6 Przebudowa cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt Wykonawczy oraz przedmiary oświetlenie i WN,
 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Ekrany akustyczne wraz z przedmiarem,
 • Przekazano do akceptacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Oświetlenie iluminacja kładki dla pieszych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowany Projekt Wykonawczy Uszynienia wiaduktu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowane Projekty branży konstrukcyjnej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu przedmiar SN i nn,
 • Przekazano do GDDKiA Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa obiektu WD-1 na DK nr 19 - chwilowe zamknięcie drogi na czas ustawienia belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WD-1 nad drogą krajową nr 19 - budowa podpory środowej po lewej stronie drogi,

Dodatkowo w miesiącu lutym prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: