Postęp Robót 01.08 – 07.08.22 r.

Zaawansowanie ogólne – 99,82%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,82 %

  • Drogi dojazdowe - ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej
  • Roboty wykończeniowe - umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5mm - grubość 0.20 m
  • Drogi dojazdowe - ułożenie ścieku skarpowego

Branża mostowa – zaawansowanie rzeczowe 99,87 %

Branża elektroenergetyczna

  • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

  • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna

  • Kanalizacja deszczowa MOP kl. I Radawiec i Zemborzyce

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: