Postęp Robót 04.07. - 10.07.22 r.

Zaawansowanie ogólne – 99,81%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,81 %

  • Drogi dojazdowe
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5mm - grubość 0.20 m

Branża elektroenergetyczna

  • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
  • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna

  • Kanalizacja deszczowa
  • MOP kl. I Radawiec i Zemborzyce

 

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: