Postęp Robót 27.06. - 03.07.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,81%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,81 %

 • TG
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Pasy technologiczne
 • Umocnienie dna rowów betonowym ściekiem drogowym „korytkowym”
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów rowów krytych – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Ułożenie ścieku skarpowego
 • DK
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów PEHD - obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów rowów krytych – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Drogi dojazdowe
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Ułożenie ścieku drogowego opływowego
 • MOP Radawiec
 • Umocnienie poboczy kruszywem
 • DW 834
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów PEHD – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową

Branża mostowa – zaawansowanie rzeczowe 99,85 %

 • WD-3
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • MS-8
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • MD-8a
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • WD-9
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • WD-10
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • WD-11
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • PZM-1 (DD25)
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym

Branża elektroenergetyczna

 • LN32 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa 
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP kl. I Radawiec i Zemborzyce

System Zarządzania Ruchem

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: