Postęp Robót 20.06. - 26.06.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,45%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,38 %

 • TG
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Pasy technologiczne
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów stalowych – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Umocnienie dna rowów betonowych ściekiem drogowym „korytkowym”
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów rowów krytych – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Drogi dojazdowe
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Umocnienie poboczy kruszywem
 • Geosiatka szklano-węglowa
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów rowów krytych – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Ułożenie ścieku drogowego opływowego
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • MOP Zemborzyce
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników kamiennych
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • Umocnienie poboczy kruszywem
 • MOP Radawiec
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • DW 834
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów PEHD – obrukowanie wypełnione zaprawą cementową
 • Geosiatka szklano-węglowa
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi

Branża mostowa – zaawansowanie rzeczowe 99,54 %

 • PZM-4
 • Warstwa gruntu dla zwierząt
 • PZM-2 (DD-25)
 • Półki dla zwierząt
 • P-3 (DD-26b)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • PZM-5
 • Warstwa gruntu dla zwierząt
 • Pochylnia dla zwierząt z gruntu zagęszczonego

Branża elektroenergetyczna

 • LN32 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia drogowego

System Zarządzania Ruchem

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: