Postęp Robót 13.06. - 19.06.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,27%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,15 %

 • Drogi dojazdowe
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej, gr. 30 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm, zjazdy bitumiczne publiczne
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

 • Zieleń drogowa
 • MOP Radawiec - wiata śmietnikowa
 • MOP Zemborzyce - wiata śmietnikowa

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: