Postęp Robót 06.06. - 12.06.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,25%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,15 %

 • Drogi dojazdowe
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej, gr. 30 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm, zjazdy bitumiczne publiczne

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
         - wiata piknikowa
         - wiata śmietnikowa
 • MOP Zemborzyce
         - wiata piknikowa
         - wiata śmietnikowa

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: