Postęp Robót 30.05. - 05.06.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,24%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,15 %

  • Drogi dojazdowe
  • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej, gr. 30 cm

Branża elektroenergetyczna

  • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
  • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna

  • Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

  • MOP Radawiec – wiata piknikowa
  • MOP Zemborzyce – wiata piknikowa

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: