Postęp Robót 16.05. - 22.05.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,21%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,14 %

 • Drogi dojazdowe
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej, gr. 30 cm
 • Bariery ochronne

Branża mostowa – zaawansowanie rzeczowe 99,51 %

 • PZM-2 (S19)
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu
 • P-3 (DD-04a)
 • Półki dla zwierząt
 • PZM-5
 • Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Pozostałe branże

 • Zieleń drogowa - roboty wykończeniowe

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: