Postęp Robót 31.01. - 06.02.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 98,85%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 98,83%

 • Drogi dojazdowe
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,2m
 • MOP Radawiec
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy

Branża elektroenergetyczna

 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
  • Budynek WC
  • Wiata piknikowa
 • MOP Zemborzyce
  • Budynek WC

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: