Postęp Robót 10.01. - 16.01.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 97,47%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 96,82%

 • Drogi dojazdowe
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, gr. 30 cm
 • MOP Zemborzyce
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 99,29%

 • P-3 (DD-26b)
 • Zbrojenie AIIIN - wlot/wylot

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
  • Budynek WC
 • MOP Zemborzyce
  • Budynek WC

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: