Postęp Robót 03.01. - 09.01.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 97,44%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 96,81%

 • TG
 • Nawierzchnia betonowa dyblowana i kotwiona, gr. 23 cm – zatoki autobusowe
 • DK
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • MOP Zemborzyce
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
  • Budynek WC
 • MOP Zemborzyce
  • Budynek WC

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: