Postęp Robót 27.12.21 r. - 02.01.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 97,40%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 96,78%

 • TG
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni płaskich ( pas dzielący, wyspy rond, makroniwelacje, obszary międzyłącznicowe)
 • DK
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • Drogi dojazdowe
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • MOP Zemborzyce
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • MOP Radawiec
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m

 

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: