Postęp Robót 20.12. - 26.12.21 r.

Zaawansowanie ogólne - 96,65%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 95,62%

 • DP 2264L
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami, śr. 40 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • MOP Zemborzyce
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

System Zarządzania Ruchem

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
 • Budynek WC
 • MOP Zemborzyce
 • Budynek WC
 • Zieleń drogowa

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: