W dniu 09.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.08.2019 r. wydanej przez Wojewodę Lubelskiego niezbędny dla wykonania zleconych robót w zakresie: - działek położonych w pasie drogowym istniejącej drogi krajowej.

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: